Over mij

Mijn naam is Nathalie van der Zee en ik woon samen met mijn American Staffordshire Terriërs in de omgeving van Den Bosch.
 

Elke hond heeft wel iets moois. Ik ben opgegroeid met Whippets, maar ook andere hondenrassen en kruisingen zijn onderdeel van mijn leven geweest. Ik ben 14 jaar "hondloos" geweest en had toen het gezelschap van 3 katten. Toen er weer tijd en ruimte kwam voor een hond, heb ik in 2006 mijn hart verloren aan de American Staffordshire Terriër. 


Mijn kinderdroom was om dierenarts te worden ”later als ik groot was”. Die droom liep anders. In plaats van een beroep met dieren uit te gaan oefenen, startte ik mijn werkende leven in de hulpverlening aan mensen. Ik heb ruim 25 jaar met plezier in de jeugdhulpverlening gewerkt, op groepen, met jongeren en in de spoedhulp aan gezinnen.

In 2009 wilde ik graag weer een opleiding gaan doen, maar dan wel iets waar mijn hart naar uitging. Dat werd Gedragstherapie bij honden bij DogVision. Met geen andere intentie dan kennis op te doen over diergedrag en honden in het bijzonder, ben ik de opleiding gestart en heb met veel plezier de eerste modulen gevolgd. I.v.m. persoonlijke omstandigheden heb ik vervolgens een pauze van een aantal jaren gehad. 

Ik ben altijd blijven trainen met mijn honden bij hondenschool Zoete Lieve in Den Bosch en toen ik in 2017 werd gevraagd of ik daar ook les wilde geven, besloot ik de opleiding te hervatten en mijn diploma Kynologisch Instructeur te behalen. Dit lukte en in een opwelling schreef ik me in voor de volgende module. Met het behalen van elke module kreeg ik meer drive om mijn kennis over (probleem)gedrag in de praktijk te brengen. De jaren ervaring en expertise als jeugd en gezinsprofessional, komen samen met mijn oorspronkelijke droom. 
  

Inmiddels ben ik volledig werkzaam als gedragstherapeut voor honden 

bij Tinley Gedragstherapie voor Dieren en ben eveneens kynologisch instructeur. Naast deze werkzaamheden geef ik eens in de week op vrijwillige basis opvoedcursussen en Breitensport aan alle soorten en maten honden bij hondenschool Zoete Lieve in Den Bosch. 

Ik werk met mens en hond, waarbij ieder traject het verdient om ondersteuning te ontvangen die recht doet aan elke betrokkene en ook uitvoerbaar is, met respect voor het welzijn van mens en dier. Daarbij ben ik van mening dat dit op professionele wijze dient te gebeuren, met gedegen vakkennis, die gestoeld is op wetenschappelijke inzichten en waarbij ik op de hoogte ben en blijf van ontwikkelingen in het vakgebied.